Om

Lys i husan er et digitalt magasin med en samling av historier fra arbeidsplassen vår på Troms Kraft Nett.

Troms Kraft Nett er et av landets største nettselskap. Vi utvikler, overvåker og vedlikeholder et kraftnett bestående av 10.000 kilometer med kraftlinjer, 4.475 nettstasjoner og 31 transformatorstasjoner. Døgnet rundt, uansett vær, sørger selskapets medarbeidere for at nettet til enhver tid forsyner våre om lag 78.000 nettkunder med stabil strøm.

Bli med inn i varmen hos oss!