Ledige stillinger – her er dine muligheter

Troms Kraft Nett trenger kompetanse og arbeidskraft innenfor en rekke fagfelt på veien inn i det grønne skiftet. Vi har et bredt utvalg ledige stillinger – her er noen av dine framtidsmuligheter i dag:

Energimontør 

Døgnet rundt sørger våre montører for lys i husan, uansett vær og vind. Vi overvåker, vedlikeholder og utvikler mer enn 10.000 kilometer med kraftlinjer, 4.500 nettstasjoner og 31 transformatorstasjoner.

Vil du være en del av oss og det grønne skiftet, les mer om våre ledige stillinger her og her.

Kunderådgiver

Vi skjønner at begreper som nettleie, kilowattimer og tariffer ikke er det enkleste å forstå. Derfor ønsker vi hele tiden å være til hjelp for kunden, bidra til mer kunnskap og bevisste strømforbrukere. Elektrifisering og digitalisering vil kreve mer av oss alle, og vi ser frem til en spennende kundereise.

Vil du være med på reisen, les mer om våre ledige stillinger her.

Økonomi – og kundemedarbeider

Vi har en stor kundeportefølje, med en del ulike behov. Kontroll, styring og god kundebehandling vil være sentralt for å skape gode kundeopplevelser. Her er utviklingsmulighetene mange, da dette er en ny stilling i vårt nettkundeteam.

Les mer om stillingen her.

Kraftnettplanlegger

Våre kraftnettplanleggere ser inn i fremtiden, og legge til rette for at det skal kunne tas smarte, fremtidsrettede og grønne valg, for de neste ti-årene. Det er store og kostbare investeringer, og de ukjente faktorene er mange. Ikke minst hvor raskt vil utviklingen gå.

Ønsker du å se inn i glasskulen sammen med oss, så kan du lese mer om vår ledige stilling her.

Prosjektleder IT

Vi har ambisjoner – om å både sikre lys i husan og en bærekraftig næringsutvikling – gjennom rett anvendelse av teknologi og data kombinert med klok anvendelse. Slik at vi bidrar mest mulig effektivt til det grønne skiftet. Vår IT-avdeling jobber daglig med å takle disse utfordringene og sikre at våre systemer aldri går ned.

Vil du være med på ei spennende digital utvikling, sjekk ut ledig stilling på IT-avdelingen her.

Vedlikeholdsingeniør

Det er vårt ansvar at du har lys i husan. Derfor overvåker, vedlikeholder og drifter vi mer enn 10.000 kilometer med kraftlinjer, 4.500 nettstasjoner og 31 transformatorstasjoner. Og millioner av komponenter. Det er komplekst og samtidig enkelt. Strømmen skal frem.

Vil du være med på å sikre at vi gjør de rette valgene; sjekk ut vår ledige stilling som vedlikeholdsingeniør her

Trainee

Vi vet at de som er ung i dag, skal løse problemene i morgen. Derfor er det viktig for oss å sikre oss de mest engasjerte studentene, i møte med utfordringene vi kommer til å møte, på vei inn i det grønne skifte. Vi har uendelig mange spennende oppgaver foran oss.

Sjekk ut vår ledige trainee-stilling her.